Jednostka Certyfikująca Łukasiewicz – IMP (zwana dalej Działem Certyfikacji) jest jednostką akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA)  w zakresie certyfikacji wyrobów (nr akredytacji AC 041).

Print Friendly, PDF & Email