Jednostka Certyfikująca IMP ( zwana dalej Zakładem Certyfikacji ) jest jednostką akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA)  w zakresie certyfikacji wyrobów ( nr akredytacji AC 041).

Print Friendly, PDF & Email