Termin ważności certyfikatu dotyczy Posiadacza certyfikatu, który zobligowany jest do spełniania wymagań certyfikacyjnych dotyczących wyrobu w okresie ważności certyfikatu, w tym jego odpowiedniego oznakowania.

Zakład Certyfikacji udostępnia na życzenie klienta informacje o procedurze rozpatrywania skarg
i odwołań.

 

 Zakład Certyfikacji udostępnia na życzenie klienta informacje o programach certyfikacji.

Print Friendly, PDF & Email