Instytut Mechaniki Precyzyjnej posiada certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 041. Zadania Instytutu Mechaniki Precyzyjnej jako Jednostki Certyfikującej Wyroby realizuje Zakład Certyfikacji. Jednostka posiada wewnętrzny system zarządzania jakością oraz posiada udokumentowaną politykę jakości, zgodną z odpowiednimi zagadnieniami normy PN-EN 17065:2013-03.

Jednostka Certyfikująca IMP, zwana dalej Zakładem Certyfikacji, prowadzi działalność w zakresie obowiązkowej oraz dobrowolnej certyfikacji wyrobów na zgodność z normami krajowymi, normami międzynarodowymi, specyfikacjami technicznymi oraz innymi dokumentami odniesienia.

Działalność Zakładu Certyfikacji obejmuje prowadzenie certyfikacji wyrobów w obszarach:

  • mechanicznych urządzeń zabezpieczających;
  • wyrobów budowlanych;
  • innych wynikających z działalności statutowej Instytutu.

Szczegółowe informacje dotyczące obszarów działalności Zakładu Certyfikacji IMP znajdują się w Informatorze dla Klienta NC-01, dostępnym w zakładce „Pliki do pobrania”

Deklaracja Dyrektora IMP

Print Friendly, PDF & Email