Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej posiada certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 041. Zadania Łukasiewicz –  IMP, jako Jednostki Certyfikującej Wyroby, realizuje Dział Certyfikacji. Jednostka posiada wewnętrzny system zarządzania jakością oraz udokumentowaną politykę jakości, zgodną z odpowiednimi zagadnieniami normy PN-EN 17065:2013-03.

Jednostka Certyfikująca Łukasiewicz – IMP, zwana dalej Działem Certyfikacji, prowadzi działalność w zakresie obowiązkowej oraz dobrowolnej certyfikacji wyrobów na zgodność z normami krajowymi, normami międzynarodowymi, specyfikacjami technicznymi oraz innymi dokumentami odniesienia.

Działalność Działu Certyfikacji obejmuje prowadzenie certyfikacji wyrobów w obszarach:

  • mechanicznych urządzeń zabezpieczających;
  • wyrobów budowlanych;
  • innych wynikających z działalności statutowej Instytutu.

Szczegółowe informacje dotyczące obszarów działalności Działu Certyfikacji Łukasiewicz – IMP znajdują się w Informatorze dla Klienta NC-01, dostępnym w zakładce „Pliki do pobrania”

Deklaracja Dyrektora Łukasiewicz – IMP

Print Friendly, PDF & Email